Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Projekty OP VVV

Zlepšujeme výuku

Hodnocení uživatelů:  / 0

 

Příjemce dotace: Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace

Název projektu: Zlepšujeme výuku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003306

Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Číst dál: Zlepšujeme výuku

projekt Místních akčních plánů vzdělávání na území ORP Ostrov

Hodnocení uživatelů:  / 0

Ohlédnutí za probíhajícím projektem Místních akčních plánů vzdělávání na území ORP Ostrov

Projekt, který je realizován na území obce s rozšířenou působností Ostrov, a o kterém Vás pravidelně

informujeme, byl zahájen 1. 6. 2016 a je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

(OP VVV) řízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace získáte na stránkách

zde a celé znění zprávy zde

 

OP VVV místní akční plány ORP Ostrov

Hodnocení uživatelů:  / 1

V rámci projektu OP VVV Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov se konal 20. 9. 2016  II. kulatý stůl. Tskovou zprávu najdete zde