Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Informace k provozu zájmových útvarů školního klubu

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Školní klub

Školní klub nezajišťuje odpolední dozor nad žáky a neplní tak funkci školní družiny.

Žáci 3. tříd budou mít vyučování od pondělí do čtvrtka do 12:35 hod. a v pátek do 11:40 hod. Žáci půjdou samostatně na oběd do školní restaurace. Do začátku odpolední činnosti zájmového útvaru, nejdéle do 14:00 hod., mohou čekat v klubové místnosti nebo venku.

 

Pokud dítě opustí školní budovu, nenese škola za žáka odpovědnost. Sraz žáků na zájmové útvary ŠK je ve vestibulu školy nebo u tělocvičen podle dohody.

Pondělí

Anglický jazyk; 1. až 2. tř.

Německý jazyk; 1. až 2. tř.

Sportovní hry

Lehká atletika

Výtvarný kroužek

12:40 hod.- 13:30 hod.

12:40 hod.- 13:30 hod.

13:40 hod. -15:10 hod.

13:40 hod. - 15:10 hod.

15:15 hod. - 17:15 hod.

Mgr. Martinková

Mgr. Hrebeňárová

Mgr. Kuncová

Mgr. Jatiová

Bc. Matvijová

 

Úterý

Ruční práce, vaření

Florbal

13:30 hod. - 15:00 hod.

15:00 hod. - 16:00 hod.

16:00 hod. – 17:00 hod.

Mgr. Luncarová

Ing. Daníček

Středa

Míčové hry

Florbal

Kickbox

13:40 hod. - 15:10 hod.

13:40 hod. - 15:10 hod.

15:15 hod. - 16:15 hod.

16:15 hod  - 17:15 hod.

Bc. Gburová

Mgr. Drahorádová

Bc. Harzerová

Čtvrtek

Anglický jazyk; 1. až 2. třída

Dramatický kroužek

Výtvarný kroužek

12:40 hod. - 13:30 hod.

13:30 hod. - 15:00 hod.

15:15 hod. - 17:15 hod.

Mgr. Martinková

Mgr. Vaňková

Bc. Matvijová

Pátek

Plavání

11:50 hod. -  12:35 hod.

12:45 hod. -  13:30 hod.

Mgr. Vrbová

 

Minitenis

Nebude v rámci klubu z kapacitních důvodů tělocvičen otevřen. Můžete se individuálně domluvit s Ing. Daníčkem.

Žák přijatý do zájmového kroužku je povinen zaplatit příspěvek 250,-Kč za I. pololetí do 30. září 2014 v hotovosti ve ŠD I. u vedoucí vychovatelky V. Malé.

Pokud je přihlášen do více zájmových útvarů, platí pouze tento jeden poplatek (neplatí pro kombinaci s cizím jazykem – ten se platí vždy zvlášť)

                                                                                                           Mgr. Helmut Harzer