Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

O škole

Hodnocení uživatelů:  / 43
NejhoršíNejlepší 

Naše škola se nachází ve městě Ostrov, které najdete v severozápadních Čechách 7 kilometrů severněvýchodně od města Karlovy Vary. GPS (50.3059478N, 12.9450308E)

 Kromě naší školy v našem městě najdete ještě ZŠ Ostrov, Májová a ZŠ JVM Ostrov a dvě střední školy (Gymnázium Ostrov a SPŠ Ostrov).

Naše škola je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je město Ostrov. Je to plnotřídní základní škola, kterou v současnosti navštěvuje 540 žáků v 21 třídách, což je 100% maximální možné kapacity školy. O vzdělanost našich žáků se stará 31 vyučujících. Pro volnočasové aktivity fungují ve škole 4 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 120 žáků (což je cca. 37% z celkového počtu žáků na 1. stupni) a nově byl zřízen školní klub pro 75 žáků, nabízející činnosti ve 12 zájmových útvarech.

Škola disponuje bohatým sportovním zázemím, máme bazén, který byl rekonstruován v druhé polovině roku 2005, dvě velké tělocvičny, travnaté fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Od května 2001 spolupracuje se školou občanské sdružení O.S.K.A.R. (ostrovské sdružení kamarádů a rodičů). Sdružení soustředí svou činnost na materiální a finanční pomoc k rozvoji a organizaci nadstandardních komunitních aktivit, organizovaných naší školou. Stanovy sdružení najdete zde.

Od roku 2004 v naší škole pracuje šestičlenná školská rada. O zájmy našich žáků dbají dva zástupci rodičů, dva zástupci zřizovatele školy a dva učitelé. Všichni členové rady jsou voleni a řídí se svým jednacím řádem. 

Několik let funguje na naší škole také školní parlament. Členy parlamentu jsou zvolení žáci naší školy.

Od září 2008 zajišťuje stravování našich žáků soukromá firma Scolarest ve školní restauraci. Rodiče žáků mají možnost najít informace o stravování svých dětí, stavu stravovacího účtu, jídelníčcích na speciální internetové stránce.

Pokud se chcete o naší škole dovědět více, doporučujeme projít fotogalerie, kde máte zachycené důležité školní akce a události, a pročíst články. Stránky jsou pravidelně aktualizovány, na jejich obsahu se podílí nejen jejich správce, ale i ostatní zaměstnanci školy a dokonce i děti. Články na stránky může vkládat kdokoliv, kdo o to má zájem.