Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289

Rytířský turnaj - souboj o svatý Grál

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

 

Tradičním průvodcem prvních dvou měsíců školního roku je monotematický celoškolní projekt, jehož vyvrcholením je školní podzimní slavnost 31. října. Nejinak tomu bude i letos. 

 

 

 

Zatímco loni jsme se věnovali sci-fi literatuře a zejména dílu zakladatele tohoto literárního žánru Julesu Verneovi, letos bude hlavním tématem rytířská kultura s hlavním důrazem na legendu o králi Artušovi a hledání svatého Grálu. Po dobu září a října se budou žáci jednotlivých tříd připravovat na velký rytířský turnaj, který vyzkouší nejen vědomosti, logiku, ale i fyzické dovedností a důvtip jednotlivých adeptů na povýšení do rytířského stavu.

 Dlouhodobým úkolem každé třídy, která se promění v družinu jednoho z rytířů Kulatého stolu, bude vytvoření co nejvěrnějšího kostýmu daného rytíře. Každý kostým musí obsahovat následující součásti: přilbu, kyrys, varkoč v rodových barvách, kopí s rodovým praporcem, meč a štít s vyobrazením rodového erbu, chrániče loktů a holení.  Materiál k výrobě kostýmu není předepsán, ale nejvhodnějším se jeví tvrzená a lakovaná lepenka. Pro inspiraci či dokonce pro stavebnici kostýmu a výstroje je možné použít stránky: www.papirovehelmy.cz . Všechny součásti výstroje se stanou po skončení dekorací učebny dějepisu a společenskovědních předmětů.

 

Do kostýmu bude oděn kapitán soutěžního týmu v den konání turnaje. Ostatní členové družiny, zbrojnoši, pacholci a fraucimor by měli volit oblečení v rodových barvách rytíře, u slečen se předpokládá kostým středověkých dam či pannen.

 

Dalším úkolem je složení oslavné básně či písně na vůdce dané družiny, či krále Artuše nebo hrad Kamelot. Jako hudební doprovod je vhodná kytara nebo zobcová flétna, bubínky a tamburíny. Každá družina v osobě minimálně jednoho člena (lépe více) báseň či píseň přednese v přestávce mezi jednotlivými koly rytířského turnaje.

 

Podvečerní program bude opět věnován tanci, hudbě a soutěžím, tak jak už je po 6 let tradicí a vše opět zakončí očekávaný ohňostroj.

 

Velkou celoškolní výzvou je i stavba velkého papírového hradu Kamelot, který by měl být dominantní kulisou rytířského turnaje. Aby se nám náš záměr podařil, uvítáme, když všichni, kdo budou mít tu možnost, přinesou alespoň jednu lepenkovou krabici s minimálními rozměry: 50 x 30 x 30 cm -nejpozději do 21. září 2012

 Doufáme, že při společné práci a snažení zažijete spoustu zábavy, ale i poučení.